home
over
tarieven
voorwaarden
neem contact op
voorbeelden
ruimtevaart
LUCREATION
(web)redactie, ontwerp & illustratie, productie
ervaring redactie
ervaring ontwerp
patches
ervaring redactie

logo WaternetWaternet, Amsterdam
                                         Webredactie voor intra- en internetsites; verzorgen nieuwsbrieven;
                                         ondersteuning communicatieadviseurs en -medewerkers;
                                         projectmedewerker nieuw intranet; contentmigratie en beeld-
                                         voorbereiding nieuwe internetsite

logo Born4JobsBorn4Jobs, Hilversum
                                        Webredactie, schrijven van wervende vacatureteksten; coördinator
                                        website; schrijven en versturen persberichten en mailings;
                                        coördinatie publiciteitlogo ABN-AMROABN AMRO, Amsterdam
                                         Beeldredacteur; briefen fotografen, cartoonisten, illustratoren,
                                         selectie beeld, coördinatie met opmaker. Opzet en onderhoud
                                         beeldarchief, schrijven bijschriften en rubrieken

                                         (Web)redacteur; schrijven voor dag- en weekblad, online naslag-
                                         systeem, intranet. Projectleider voor de aanpassing aan de euro
                                         van het online naslagsysteemhomeovertarievenvoorwaardenneem contact opvoorbeeldenruimtevaart